Ladna Zabavka
Miniature & toy poodles

Vysokaya Nota Ladna Zabavka

"Nota"

DoB 07.08.2016

Color - black
Height - 27sm

breeder - Sergiy Vysotchenko
owner - Sergiy Vysotchenko
Kudos
Smash Design
(Toy-black)
Blackberry Love
Toys Of Anastasia
(Mini-black)
Malenkiy Shuher Ladna Zabavka
(Toy-black)

Ch Ua
Mini Cooper
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Myishka Norushka
Ladna Zabavka
(Toy-silver)
Malenkaya Prikolistka Ladna Zabavka
(Toy-black)

Mini Cooper
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Myishka Norushka
Ladna Zabavka
(Toy-silver)
Rainbow's
Little Warrior
(Toy-white)
Moja Otrada
Anfiska
(Toy-white)
JCh Ua, Ch Ua, R
Melkiy Pronyra
Ladna Zabavka
(Toy-black)
JCh Ua, Ch Ua, Md, Cy, Ge, R, Cg, Bg, CW
Moja Otrada
Ursula
(Toy-white)
Ch Ua
Zhen`ka-Zhmen'ka
Ladna Zabavka
(Toy-black)
Prince
Toys Of Anastasia
(Toy-black)

Ch Ua
JCh Ru, Ch Ru, Blr, Lit, Ee, CW
Ch Ua
Ch Ru, Blr, CW
JCh Ua, Ch Ua
C.I.B., JCh Ua, Cz, Ch Ua, Ge, R, Az, Rp, Lit, Blr, Md, Cy, Rsm, Bg, Tur, CW
C.I.B., Ch Ua, Md, Ge, Cy, Bg, R, Cg, Cz
JCh Ua, Md, Ch Ua, Mac, Blr, Bg, Balk, Md
JCh Ua, Ch Ua
Ch J, Se, CW
Contact
Sergiy Vysotchenko
+38 068 381 48 21
sergiy.vysotchenko@gmail.com
Kyiv, Ukraine
Made on
Tilda