Ladna Zabavka
Miniature & toy poodles

Dogoni Menya Esli Smozhesh Ladna Zabaka

"Peps"

DoB 01.02.2016

Color - apricot
Height - 25sm

breeder - Sergiy Vysotchenko
owner - Sergiy Vysotchenko
Sawawhite's
Mr.Airyarabeska
(Toy-white)
Delovaja Liza
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Melkiy Pronyra Ladna Zabavka
(Toy-black)
JCh Ua, Ch Ua, Md, Cy, Ge, R, Cg,Bg, CW
Absolute
(Mini-silver)
Mazhornaya
Notka
(Mini-silver)
Myishka Norushka
Ladna Zabavka
(Toy-silver)
Souvenir Zolotoy
Iz Tverskoy Gammy
(Toy-apricot)
Ponochka Slivochnaya
Iz Tverskou Gammy
(Toy-apricot)
Solnes
King Leopold
(Toy-apricot)
Sporrens
Off The Record
(Toy-apricot)
Baby Ogonek
Iz Tverskoi Gammy
(Toy-apricot)
Ch Pl, CW
Sporrens
Click Off
(Toy-red)
Chilli Red Pepper
Earl's Legend
(Toy-red)
Mini Cooper
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Ch Ua
r.JWW, JCh Ua, Ch Ua, Md
C.I.B., Jch Ru, Ch Ru, Ua, Md, Lit, Blr, Fin, Sk, Ee
Ch Dk, Se, N, Nord
Ch Ru
JCh Ua, Ch Ua
Ch Cz, Pl, R, Se
Ch Ru, Ua
Ch Ua
Ch Se
Contact
Sergiy Vysotchenko
+38 068 381 48 21
sergiy.vysotchenko@gmail.com
Kyiv, Ukraine
Made on
Tilda