Ladna Zabavka
Miniature & toy poodles

Malenkiy Shuher Ladna Zabavka

"Shuher"

DoB 12.06.2012

Color - black
Height - 23,5sm

breeder - Sergiy Vysotchenko
owner - Sergiy Vysotchenko

Ch Ua
Paulain's
Special Desidned
(Toy-black)
Kudos
Invitation
(Mini-black)
Prince
Toys Of Anastasia
(Toy-black)

JCh Ua, Md, Ch Ua, Mac, Blr, Bg, Balk, Md
Sporrens
All Over
(Toy-black)
Denezka
Iz Russkogo Dvora
(Toy-white)
Blackberry Love
Toys Of Anastasia
(Mini-black)

Sawawhite's
Mr.Airyarabeska
(Toy-white)
Delovaja Liza
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Absolute
(Mini-silver)
Mazhornaya
Notka
(Mini-silver)
C.I.B., Ch Ua, Md, Ge, Cy, Bg, R, Cg, Cz
Mini Cooper
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Ch Ua
Myishka Norushka
Ladna Zabavka
(Toy-silver)
C.I.B., Jch Ru, Ch Ru, Ua, Md, Lit, Blr, Fin, Sk, Ee
Malenkaya Prikolistka Ladna Zabavka
(Toy-black)
Kudos
Smash Design
(Toy-black)

C.I.B., Ch Nord
Ch Ua
Ch Ru, Ua
JCh Ua, Ch Ua
Ch J, Se, CW
Ch Ua
Ch Nord, SEW
C.I.B., Ch Ru, Lit, Lat, Ua, Fin, Blr, JEW, EW, JWW
Contact
Sergiy Vysotchenko
+38 068 381 48 21
sergiy.vysotchenko@gmail.com
Kyiv, Ukraine
Made on
Tilda