Ladna Zabavka
Miniature & toy poodles

Petite Mort Of Vesely Hvostik Ladna Zabavka

"Thor"

DoB 24.07.2013

Color - white
Height - 28sm

breeder - Sergiy Vysotchenko
owner - Sergiy Vysotchenko

JCh Ua
Excell
N Callimont's Chaz
(Toy-white)
Excell
Hello Dolly
(Toy-white)
Non Stop
Ladna Zabavka
(Toy-white)

Ch Ua, Blr, Rsm, Tur, Bg, Md, JEW, JWW
Mini Cooper
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)

Myishka Norushka
Ladna Zabavka
(Toy-silver)

Malenkaya Prikolistka Ladna Zabavka
(Toy-black)

Sawawhite's
Mr.Airyarabeska
(Toy-white)
Delovaja Liza
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Absolute
(Mini-silver)
Mazhornaya
Notka
(Mini-silver)
C.I.B., Ch Ua, Md, Ge, Cy, Bg, R, Cg, Cz
Mini Cooper
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Ch Ua
Myishka Norushka
Ladna Zabavka
(Toy-silver)
C.I.B., Jch Ru, Ch Ru, Ua, Md, Lit, Blr, Fin, Sk, Ee
Malenkaya Prikolistka Ladna Zabavka
(Toy-black)
Excell
The Ace Of Trumps
(Mini-white)

Ch Ua
Ch Ru, Ua
JCh Ua, Ch Ua
C.I.B, JCh Ua, Ch Ua, Cy, Md, Cz, Ge, Az, R, Tur, Blr, Bg, Rp
C.I.B., Ch Ua, Md, Ge, Cy, Bg, R, Cg, Cz
Ch Ua
JCh Ua, Ch Ua
Contact
Sergiy Vysotchenko
+38 068 381 48 21
sergiy.vysotchenko@gmail.com
Kyiv, Ukraine
Made on
Tilda